Διεκπεραιώσεις Ακινήτου

Η Μεταβίβαση ακινήτου μοιάζει δύσκολη, όταν δεν υπάρχει η γνώση και τα μέσα.

Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, την οποία μπορείτε να την αναλάβετε, αλλά σίγουρα απαιτείται υπομονή και τεχνογνωσία.

To e-kep.services μπορεί να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσετε, αγοράσετε ή πουλήσετε το ακίνητο ή τα ακίνητά σας.

 Η αγοραπωλησία είναι μια σύνθετη υπόθεση και για τη μεταβίβαση ακινήτου και χρειάζεται απαραίτητα την συμμετοχή του  Συμβολαιογράφου, Δικηγόρου, Μηχανολόγου και Μηχανικού ώστε να μελετηθεί το συμβόλαιο και οι όροι της αγοραπωλησίας, καθώς και ένα σύνολο εγγράφων με δεκάδες νομικές υποπεριπτώσεις

Αυτό είναι αναγκαίο, ώστε τα συμβαλλόμενα μέρη να μην έχουν αμφιβολίες και να κατέχουν πλήρη γνώση όλων των στοιχείων του ακινήτου ή των ακινήτων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η μεταβίβαση ακινήτου από το 2021 γίνεται ηλεκτρονικά και κάθε δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα. Εξακολουθεί λοιπόν να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, αφού για να συγκεντρώσει κανείς τα δικαιολογητικά από όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς χρειάζονται αρκετές βδομάδες.

To e-kep.services αναζητεί και συγκεντρώνει για εσάς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταρτίζοντας συνολικά τον φάκελο του ακινήτου διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί χρόνος και δεν θα χαθεί κανένας πελάτης, ούτε αγοραστής ούτε πωλητής.

Συνεργαζόμαστε με έμπειρους Συμβολαιογράφους, Δικηγόρους, Μηχανολόγους και Μηχανικούς ώστε η μεταβίβαση του ακινήτου σας να γίνει ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ.

Καλέστε μας, και αφήστε τη διαδικασία σε εμάς. Γνωρίζουμε...

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Γιώργος Αλεξιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας