Αίτηση Στεγαστικού Δανείου

Το e-kep services συνεργάζεται με τις  ελληνικές τράπεζες στη διαμεσολάβηση για την έκδοση στεγαστικού δανείου, χωρίς καμία άμεση ή έμμεση οικονομική επιβάρυνση για τον δανειολήπτη.

Η εταιρεία αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον πελάτη στο καλύτερο πρόγραμμα δανείου και μπορούν να είναι σίγουροι ότι επιλέγουν την πλέον συμφέρουσα λύση χρηματοδότησης.

Το e-kep.services έχει τον ρόλο συμβούλου σε ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας (τεχνικά, νομικά κ.ά.)με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και διευρυμένο ωράριο, πετυχαίνοντας  μείωση του χρόνου της διαδικασίας έως την εκταμίευση του δανείου και αποτυπώνοντας με ακρίβεια προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το προφίλ του πελάτη, προτού κατατεθεί η αίτηση δανείου.

Η  διαδικασία για την αγορά κατοικίας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, αποτελεί μία ιδιαίτερα χρονοβόρα υπηρεσία από την οποία απαλλάσσουμε τους πελάτες μας.

Η ομάδα των ειδικών συμβούλων μας αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των αναγκαίων ενεργειών, συντονίζοντας τα εμπλεκόμενα μέρη για την έκδοση των δανείων κατοικίας.

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Γιώργος Αλεξιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας