Πρωτοδικείο & ειρηνοδικείο

το  e-kep.services , αναλαμβάνεί να καταθέσει αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο & το Ειρηνοδικείο Αθηνών, Πειραια και σε ολη την Αττικη.

Τα πιστοποιητικά που μπορούμε να αιτηθούμε είναι:

Έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου            

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγυτέρων Συγγενών

Περι μη εκδοσης αποφασης γονικης μεριμνας / επιμελείας.    

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Αποποιησης Ή Μη Αποποίησης Κληρονομιάς (αφορα θάνατο πριν την 28η/2/2013)

Έκδοση Πιστοποιητικού Δημοσίευσης Ή Μη Δημοσίευσης Διαθήκης    

Έκδοση  Ενιαιου Πιστοποιητικού Δικαστικης Φερυγγυοτητας – φυσικα προσωπα Περί Μη Κατάθεσης

Αίτησης για Πτώχευση- Παυση πληρωμων , αναγκαστικης διαχειρισης κτλ…

Έκδοση  Ενιαιου Πιστοποιητικού Δικαστικης Φερυγγυοτητας – Νομικά προσωπα Περί Μη Κατάθεσης

Αίτησης για Πτώχευση- Παυση πληρωμων , αναγκαστικης διαχειρισης κτλ

Έκδοση Πιστοποιητικού Περί Λύσεως  Ή Μη Λύσεως Γάμου     

Περι καταθεσης  Ή Μη καταστατικου εταιρειας (Πιστοποιητικο μεταβολών)

Περι Εκδοσης Ή μη αποφαση ΔΙκαστικης Συμπαράστασης

Πιστοποιητικο Κληρονομητηριων

Πιστοποιητικο Ενδικων Μέσων

Πιστοποιητικο Διαθηκών Πιστοποιητικο Αποποιησεων              

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Γιώργος Αλεξιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας