Η ομάδα μας αποτελείται από λογιστές, φοροτεχνικούς εγγεγραμμένους στο οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος.

Η ομάδα μας  αποτελείται από λογιστές, φοροτεχνικούς εγγεγραμμένους στο οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος. 

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για εσάς κάθε  διεκπεραίωση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες  εξοικονομώντας για εσάς πολύτιμο χρόνο.

Απευθυνόμαστε:

 • Λογιστικά γραφεία
 • Δικηγορικά γραφεία
 • Έμποροι οχημάτων
 • Ασφαλιστές
 • Μεσίτες
 • Επιχειρήσεις

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ :

1. Διεκπεραιώσεις στην εφορία

 • Σύσταση εταιριών
 • Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες για την ίδρυση της Ατομικής σας επιχείρησης ή οποιασδήποτε μορφής  εταιρείας Ε.Ε., Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. από την σύνταξη του καταστατικού μέχρι την εφορία και την υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. και επίσης συντάσσουμε τροποποιήσεις καταστατικών
 • Δήλωση έναρξης ή μεταβολής ή διακοπής εργασιών επαγγελματία.
 • Έναρξη υποκαταστήματος.
 • Επέκταση δραστηριοτήτων επιχείρησης ΚΑΔ ή διαγραφή ΚΑΔ.
 • Κατάθεση περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ προηγουμένων ετών.

 

2. Διεκπεραιώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία

Οι διεκπεραιώσεις μας στα ασφαλιστικά ταμεία Ε.Φ.Κ.Α.(ΠΡΩΗΝ ΟΑΕΕ)

Προεγγραφή και οριστική εγγραφή ή Επανεγγραφή  για έναρξη εργασιών

Διαγραφή από τα μητρώα του ΟΑΕΕ μετά από διακοπή εργασιών στην εφορία.

Μεταφορά της έδρας της επιχείρησης.

Έκδοση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας Ε.Φ.Κ.Α. (ΠΑΛΙΟ Ο.Α.Ε.Ε. ΚΑΙ Ι.Κ.Α.)

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ε.Φ.Κ.Α. και Κ.Ε.Α.Ο.

Ρυθμίσεις οφειλών σε Ε.Φ.Κ.Α. – Κ.Ε.Α.Ο.

3. Διεκπεραιώσεις στα επιμελητήρια

Εγγραφές και διαγραφές ατομικής επιχείρησης ή εταιρειών

Τροποποίηση των στοιχείων (π.χ. αλλαγή επωνυμίας ή διακριτικού τίτλου για εταιρείες)

Λύση εταιρείας

Έκδοση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων

Πληρωμή Συνδρομών

Έκδοση Ιστορικού Πιστοποιητικού Μέλους

4. Διεκπεραιώσεις στην υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η.

Υποβολή αιτήσεων καταχώρησης στο Γ.Ε.Μ.Η. καθώς επίσης και αιτήσεις για χορήγηση πιστοποιητικών είτε για νομικά είτε για φυσικά πρόσωπα και υποβολή αιτήσεων για επανέκδοση εγγράφων όπως Γενικό Πιστοποιητικό ,Πιστοποιητικό Ιστορικότητας, Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης ,Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης και άλλα πιστοποιητικά.

5. Διεκπεραιώσεις στο Πρωτοδικείο και το ειρηνοδικειο.

Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και μη αίτησης για πτώχευση

6. Διεκπεραιώσεις στους Δήμους

Έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

 Στόχος είναι να εξυπηρετούνται οι Επιχειρήσεις  με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

Ευχαριστώ πολύ για την άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.

Γιώργος Αλεξιάδης
Ελεύθερος Επαγγελματίας