Το Ε-KEP.SERVICES αναλαμβάνει την διεκπεραίωση μιας σειράς υπηρεσιών που αφορούν τα αυτοκίνητα IX – επαγγελματικά οχήματα και το Υπουργείο Συγκοινωνιών.

ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΧ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μεταβίβαση Αυτοκινήτου ή Μοτοσυκλέτας

Μεταβίβαση ΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΙΧ ή Μοτο

Αλλαγή Χρώματος Αυτοκινήτου

Αντικατάσταση Άδειας Κυκλοφορίας

Αντικατάσταση Πινακίδων

Άρση Παρακράτησης Κυριότητας

Δήλωση Κλοπής ΙΧ ή Μοτό

Έκδοση Νέας Άδειας Κυκλοφορίας (1η φορά)

Έκδοση Σημειώματος Ρυμούλκησης

Κάρτα Στάθμευσης ΑμεΑ

Μεταβίβαση Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ. (πώληση)

Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Κληρονομιάς

Μεταβίβαση ΦΙΧ ή ΛΙΧ Λόγω Λύσεως Εταιρίας

Ακινησία Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

Αλλαγή Επωνυμίας – Νομικής Μορφής ΦΙΧ ή ΛΙΧ

Άρση Ακινησίας Φ.Ι.Χ. ή Λ.Ι.Χ.

Δήλωση Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης – ABS

Έκδοση νέας άδειας ΦΙΧ (1η φορά)

Επανέκδοση Άδειας Κυκλοφορίας ΦΙΧ ή ΛΙΧ

 TA ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΝΑΙ :

  • Άδεια κυκλοφορίας Ι.Χ. οχήματος (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
  • Ισχύον ΚΤΕΟ (δελτίο τεχνικού ελέγχου), εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  • Αίτηση Μεταβίβασης Οχήματος
  • Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) εάν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο (δηλ. το είχε αγοράσει με δόσεις).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο, πωλητή και αγοραστή
  • ΑΦΜ αγοραστή
  • Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους αδείας του οχήματος. Στην αιτιολογία μην ξεχάσετε να αναγράψετε την πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος
  • Βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Ειδικά για εταιρίες χρειάζεται και το καταστατικό με τις τροποποιήσεις του, όπου αναφέρονται Δ.Σ., Διαχειριστές, Διάρκεια, Έδρα, Σκοπός (εταιρίες ΟΕ και ΕΕ) ή ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ εκπροσώπων με τις τροποιήσεις τους (εταιρίες ΕΠΕ και ΑΕ)

 

 

Τα παράβολα που απαιτούνται είναι:

1. Τέλος έκδοσης αδείας 75€ για αυτοκίνητο Ι.Χ.Ε.
2. Τέλος μεταβίβασης, το οποίο εξαρτάται από τα κυβικά εκατοστά του προς μεταβίβαση οχήματος και έχει ως ακολούθως:

51-400 cc: 30 €,

401-800 cc: 45 €

801-1.300 cc: 60 €

1301-1600 cc: 90 €

1601-1900 cc: 120 €

1901 -2500 cc: 145 €

2500 cc και άνω: 205 €

Σημείωση: Η μεταβίβαση οχημάτων από εταιρείες επιβαρύνεται μόνο με το κόστος του τέλους αδείας των 75€.

              

Thank you very much for the prompt and friendly service.

George Alexiadis
Freelancer