Το e.kep-services  συνεργάζεται με  δικηγόρους , συμβολαιογράφους και λογιστές με πολυ μεγάλη εμπειρία και ειδίκευση στον τομέα των συντάξεων παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες σε κάθε υποψήφιο συνταξιούχο.

Οι υπηρεσίες μας είναι:

 • Παροχή συμβουλών υπέρ των συμφερόντων του ασφαλισμένου.    
 • Καταμέτρηση ενσήμων
 • Υπολογισμός ποσού σύνταξης
 • Σύνταξη & υποβολή αίτησης
 • Κύριαςσυνταξής
 • Επικουρικής σύνταξης
 • Σύνταξη γήρατος
 • Σύνταξη αναπηρίας
 • Σύνταξη θανάτου
 • Μεταβίβαση συνταξης (λόγω θανάτου)
 • Υποβολή δικαιολογητικών στο Ε.Φ.Κ.Α.
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Thank you very much for the prompt and friendly service.

George Alexiadis
Freelancer